Rezervace pro ověřování dokumentů

Ministerstvo spravedlnosti České republiky je orgánem pověřeným opatřit apostilní doložkou či vyšším ověřením české veřejné listiny vydávané nebo ověřené soudy, notáři či soudními exekutory, bližší informace na webové stránce: https://www.justice.cz/web/msp/overovani-listin-do-ciziny1

Listiny od notářských úřadů lze ověřit pouze v případě, že jsou podepsány:
1) notářem, nebo
2) notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo
3) notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu k cizině.

Listiny podepsané notářskými tajemníky či notářskými koncipienty nemohou být ověřeny pro použití v cizině!

Ministerstvo spravedlnosti ČR také neověřuje listiny vydané či ověřené Českou poštou!

V případě, že si nejste jisti, zda může být Vaše listina Ministerstvem spravedlnosti ČR ověřena, před vytvořením rezervace se obraťte pro upřesňující informace telefonicky či prostřednictvím e-mailu (zde můžete Vaši listinu zaslat i naskenovanou) na pracovníky mezinárodního odboru civilního:
telefon: 221 997 982, 221 997 473, 221 997 938, 221 997 910, 221 997 319
E-mail: moc@msp.justice.cz

Správní poplatek:
1) za apostilní doložku (apostilu) – 100,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka,
2) za vyšší ověření listin 30,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka.
Kolkové známky lze zakoupit např. na kterékoliv pobočce České pošty či na soudu.

V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření!

Načítám...