Rezervace pro ověřování dokumentů

DŮLEŽITÉ!Změny v agendě ověřování listin do ciziny od 1. 9. a 1. 10. 2021 – podrobné informace naleznete na webové stránce: https://justice.cz/web/msp/overovani-listin-do-ciziny1.

Správní poplatek od 1. 9. 2021:

–  za apostilní doložku (apostilu) – ve výši 300,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka,

– za vyšší ověření listin – ve výši 100,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka.

Od 1. 10. 2021 nemůže ministerstvo ověřit české veřejné listiny vydané nebo ověřené notáři apostilní doložkou. Ověřování tohoto typu listin od uvedeného data provádí Notářská komora ČR a regionální notářské komory.

Kolkové známky lze zakoupit např. na kterékoliv pobočce České pošty či na soudu.

V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření!

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa:  8:00 – 12:00 hod.  a  13:30 – 17:00 hod.  (bez předchozí rezervace)

úterý a čtvrtek:     pouze po předchozí online rezervaci termínu

REZERVACI TERMÍNU BUDE NUTNÉ PŘI VSTUPU DO OVĚŘOVNY PROKÁZAT (vytištěným e-mailem s potvrzením rezervace, případně zprávou v mobilním telefonu).

Pokud se žádné volné termíny nezobrazují, je to způsobeno tím, že všechny dostupné termíny v rezervačním systému jsou momentálně obsazené/rezervované/neotevřené. Nové termíny na další časové období budou nabíhat postupně (předem na kratší období). Doporučujeme Vám proto rezervační systém průběžně sledovat, a to i z toho důvodu, že termín případně zrušené rezervace se automaticky objeví zpět v systému. Dostavit osobně se pro ověření listiny můžete i v pondělí či středu v úředních hodinách, a to bez nutnosti rezervace termínu.

Načítám...