Rezervace pro ověřování dokumentů

Ministerstvo spravedlnosti České republiky je orgánem pověřeným opatřit apostilní doložkou či vyšším ověřením české veřejné listiny vydávané nebo ověřené soudy, notáři či soudními exekutory; bližší informace na webové stránce: https://www.justice.cz/web/msp/overovani-listin-do-ciziny1.

Listiny od notářských úřadů lze ověřit pouze v případě, že jsou podepsány:
1) notářem, nebo
2) notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo
3) notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu k cizině.

Listiny podepsané notářskými tajemníky či notářskými koncipienty nemohou být ověřeny pro použití v cizině!

Ministerstvo spravedlnosti ČR také neověřuje listiny vydané či ověřené Českou poštou!

Správní poplatek:

  1. za apostilní doložku (apostilu) – 100,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka,
  2. za vyšší ověření listin – 30,- Kč (ve formě kolkové známky nebo prostřednictvím platebního terminálu) za ověření jednoho razítka.

Kolkové známky lze zakoupit např. na kterékoliv pobočce České pošty.

V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření!

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí a středa:  8:00 – 12:00 hod.  a  13:30 – 17:00 hod.  (bez předchozí rezervace)
úterý a čtvrtek:     pouze po předchozí online rezervaci termínu

Podrobné informace naleznete na webové stránce: https://www.justice.cz/web/msp/overovani-listin-do-ciziny1.

REZERVACI TERMÍNU BUDE NUTNÉ PŘI VSTUPU DO OVĚŘOVNY PROKÁZAT (vytištěným e-mailem s potvrzením rezervace, případně zprávou v mobilním telefonu).

Pokud se žádné volné termíny nezobrazují, je to způsobeno tím, že všechny dostupné termíny v rezervačním systému jsou momentálně obsazené/rezervované. Nové termíny na další časové období budou nabíhat postupně (předem na kratší období). Doporučujeme Vám proto rezervační systém průběžně sledovat, a to i z toho důvodu, že termín případně zrušené rezervace se automaticky objeví zpět v systému. Dostavit osobně se pro ověření listiny můžete i v pondělí či středu v úředních hodinách, a to bez nutnosti rezervace termínu.

Načítám...